Lūdzu uzgaidiet…

Konfidencialitātes noteikumi


1. Kopīgie noteikumi
Esošie noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") nosaka galvenos principus un kārtību, regulējot mājas lapas www.sanitex.lv apmeklētāja personīgo datu pārvaldību, kas izvietoti www.sanitex.lv.

Personiskie dati, kuras Jūs norādīsiet interneta lapā www.sanitex.lv tiek pārvaldīti saskaņā ar Nosacījumiem un  Fizisko personas datu aizsardzības likumu aizsardzību, citiem Latvijas Republikas likumošanas aktiem, regulējošiem šādu datu aizsardzību.
 
2. Personisko datus pārvaldīšanas mērķis.
Mēs atzīstam un cienām katra cilvēka konstitucionālās tiesības, kas apmeklē mājas lapu www.sanitex.lv un izmanto šīs lapas pakalpojumus. Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personiskos datus (piemēram., vārdu un uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kuru jūs norādījāt www.sanitex.lv lietotāja reģistrācijas formā) sekojošiem mērķiem: a) pieprasījuma apstrādāšanai, preces vai pakalpojuma pasūtīšanai (turpmāk “pakalpojums”), kuru Jūs iesniedzāt mājas lapā www.sanitex.lv; b) mēs varam izmantot Jūsu datus jebkuram citam noteiktam mērķim, tai skaitā mārketinga aktivitātēm tikai ar Jūsu piekrišanu.
 
3. Nepersonisko datu pārvaldīšana.
Jūsu nepersoniskie dati – t.i., ir saistīti ar pakalpojumiem, ko pasūtījāt mājas lapā www.sanitex.lv – var  tikt izmantoti anonīmu statistisku pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, tāda datu izmantošana neatklās jūsu indentitāti tiešā vai netiešā veidā. Mēs paturam tiesības atsevišķos gadījumos nodot anonīmu statistiskas informāciju trešajām pusēm .

4. Personisko datu nodošana trešajai pusei.
Saskaņā ar šiem Noteikumiem, Jūsu personiskos datus pārvaldīšanas gadījumā, mēs paturam tiesības datus nodot trešajai pusei tikai vienīgi tiem mērķiem, kas minēti 2. daļā, un tādā mērā, kas nepieciešams noteikta mērķa sasniegšanai. Citos gadījumos, bez Jūsu iepriekšēja saskaņojumu, mēs neatklāsim jūsu personiskos datus trešajām personām, izņemot tos, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas prasības.   

5. Informācija Jūsu datorā.
Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti nosūtīta kā “cookies”) jūsu datorā, kad jūs apmeklējat mājas lapu  www.sanitex.lv.  Šī informācija ļauj ērtāk izmantot www.sanitex.lv un izslēgt nepieciešamību ievadīt personiskos datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu izmainot uzstādījumus internet browser.

6.Personiskas datu pārraide un atjaunināšana.
Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu jūsu pieprasījumu un pakalpojumu pasūtīšanu mājas lapā www.sanitex.lv, mums nepieciešama saņemt no Jums precīzus datus. Jums nepieciešams aizpildīt datus reģistrācijas formā www.sanitex.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk atjaunināt informāciju, ja tā ir mainījusies.

7. Trešo pušu mājas lapas.
Mēs neesam  atbildīgi par jūsu personisko datu  pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par konfidenciāliem noteikumiem  un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm arī gadījumos, kad jūs apmeklējat mājas lapas caur www.sanitex.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas konfidenciālajiem nosacījumiem.

8. Personiskas datu drošība.
Administrējot jūsu personiskos datus mājas lapā www.sanitex.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšaans, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām nelegālām darbībām.
 
9. Atskaites
Neskaidrību un sūdzību gadījumā, kas saistīti ar www.sanitex.lv darbību, lūdzu sazinieties ar www.sanitex.lv komandu.
 
10. Līgums.
Sniedzot Jūsu datus mājas lapā www.sanitex.lv, Jūs piekrītat savu savu datu pārvaldīšanai mājas lapā saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
11. Autortiesības.
Teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana, kas atrodas mājas lapā www.sanitex.lv, citās interneta vietnēs un masu medijos, bez SIA "Sanitex" atļaujas ir aizliegta.
Sniegtās informācijas autortiesības pieder attiecīgajām fiziskām un juridiskām personām, kā norādīts teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja nav atsauce uz trešajām pusēm, autortiesības atsauce tiek sniegta kopā ar informāciju, tiesības uz informāciju pieder SIA "Sanitex".
Lai gan "Sanitex" cenšas nodrošināt, ka informācija mājas lapā www.sanitex.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas precizitātes aktuālo statusu online vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas mājas lapā.
 
12. Noteikumu izmaiņas.
Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, informējot Jūs, izmantojot mājas lapu www.sanitex.lv un/vai e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Izmantojot mājas lapu www.sanitex.lv pēc izmaiņām, nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.
 
13. Nobeiguma noteikumi.
Visus strīdus puses risina savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar LR likumdošanu.