Lūdzu uzgaidiet…

Zvanu centra pakalpojumi


Zvanu centra tālr. 67798662.
 
Pārdošana pa telefonu: Aktīvas pārdošanas pa telefonu, pasūtījumu pieņemšana, reģistrācija un nodošana. Zvanu centra operatori, kuri ir profesionāli sagatavoti un pastāvīgi strādā ar klientiem, veic zvanus pēc grafika, klientiem pieņemamā laikā, ņemot vērā viņu iepirkumu vēsturi, veicot aktīvas preču pārdošanas, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrāciju un nodošanu, akciju prezentācijas, jaunu produktu vai reklāmu kampaņas, sniedz konsultācijas par cenām, preču sortimentu un izvietojumu plauktos.
 
Datu bāzu vadība: Datu bloku pārbaude, atjaunošana un pielāgošana, konkrētu uzdevumu veikšana. Zvanu centrs, izmantojot klienta numura atzvana funkciju, var ātri pārbaudīt datu bāzē esošās informācijas pareizību un atjaunot to (adrešu, telefona numuru, kontaktpersonu izmaiņas, darbību izbeigušie uzņēmumi). Mēs garantējam datu konfidencialitāti.
 
Tirgus izpēte, socioloģiskās aptaujas: Anketēšana un atskaišu sagatavošana, rezultātu analīze. Pamatojoties uz klienta vēlmēm, mēs varam sagatavot profesionālu mārketinga pētījumu vai socioloģisko aptauju, ar jebkuru izvēlēto komunikācijas līdzekļu (telefons, e-pasts, internets vai fakss) palīdzību, iesniegt pētījumu un aptauju rezultātus kopā ar atskaitēm un ieteikumiem.

Kredītspējas kontrole: Atgādinājumi par maksājumu termiņiem. Ja Jums ir klienti, kuri kavē maksājumus par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, Zvanu centra personāls, izmantojot Jūsu iesniegtos datus, atgādinās viņiem telefoniski par saskaņotajiem apmaksas termiņiem, parāda summu un parāda termiņu.

Sūdzību un problēmjautājumu reģistrācija: Zvanu centra informācijas līnijas operatori palīdzēs Jums uzlabot attiecības ar klientiem, veicot reģistrāciju par problēmjautājumiem, kā arī sūdzībām un komentāriem par Jūsu darbību, produktiem, pakalpojumiem u.c.